Reklam och dess historia

Home / Reklam och dess historia

Reklam och dess historia

Vi lever i en värld där reklam tycks vara ständigt närvarande. Uppmaningar att köpa varor och tjänster möter oss i tidningar, radio, på tv – och mest av allt på internet. För många människor är reklamen ett ständigt irritationsmoment som de gärna skulle vara utan. Samtidigt har reklam blivit en helt oumbärlig inkomstkälla för många medieproducenter. Utan den skulle många tidningar snart gå omkull, särskilt eftersom det är så svårt att tjäna pengar på innehåll online. Hur blev det på det viset? Varifrån kommer reklamen som vi ständigt är omgivna av?

Reklam finns i många former

Reklam i början

Man föreställer sig kanske att reklam är en helt och hållet modern företeelse men det har faktiskt en mycket lång historia. Redan i antikens Rom var annonser för varor, tjänster eller politiska kampanjer vanliga – något som kan ses bland annat i Pompejis välbevarade ruiner. Tryckreklam finns bevarad redan från 1100-talets Kina. I samhällen med låg läskunnighet, som medeltidens Europa, var reklamen för det mesta muntlig. Den förmedlades av utropare som stod i gathörn och lät stadsbor veta var de bästa erbjudandena fanns.
Med den moderna tryckkonstens genombrott blev det också mycket mer vanligt med reklam. Det var framförallt tidningar och veckomagasin som började sälja annonsplatser på sina sidor för att kunna hålla priserna på lösnummer nere. Samtidigt innebar framväxten av marknadsekonomier under den industriella revolutionen att konkurrensen om kunderna blev större. Det blev allt mer nödvändigt för tillverkare och försäljare att annonsera för att hävda sig. Mot slutet av 1800-talet började de första reklambyråerna dyka upp och lägga grunden för den reklambransch vi har idag.

Internet och reklamen

Nuförtiden är reklambranschen förstås mycket mer sofistikerad – och manipulativ, skulle vissa kanske till och med säga. Stora förändringar har skett på grund av internets genomslag i samhället. Bland annat har det blivit vanligt med vad som kan kallas reklam under täcknamn. Vilket är till synes vanliga nyhetsartiklar som egentligen författats av en reklambyrå. De kan publiceras på stora nyhetssidor med inte mycket mer än en finstilt notis som meddelar att det är reklam det handlar om och då är det lätt att bli lurad.
Att det har blivit på det viset beror på själva grundproblemet med lönsamhet online. Internetanvändare har vant sig vid gratis innehåll men innehåll kostar, speciellt journalistiskt sådant. Många internetsidor är därför beroende av reklamintäkter. Det leder genast till nästa problem, nämligen att de inte längre får klickar på reklam. Vissa installerar till och med speciella program för att blockera ut reklamen. Kanske är det då inte konstigt att nästa steg för reklambyråer har blivit just annonser som inte ser ut som annonser.

En lång historia

För tillfället pågår alltså ett upptrappningskrig mellan konsumenter och reklammakare. De förra försöker undvika reklamen, de senare försöker smyga in den obemärkt. På många sätt är det en konsekvens av reklamens långa historia. Vi är för bekanta med reklamfraser och säljknep och därför har det blivit allt viktigare för reklammakarna att inte omedelbart avslöja att det handlar om reklam. Men kommer man förbi irritationen kan man gott påminna sig om att reklamens historia är mycket längre än vad vi kanske tror.